top of page

Tilburg is gekend om zijn rijke textielverleden. Maar wat is er nog over van dat textielverleden in Tilburg? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere “textiel”steden? Wat is specifiek voor Tilburg? 

Uit onderzoek blijkt dat in vergelijking met andere “textiel”steden, er in Tilburg nog veel behouden is gebleven . Er zijn vooral veel weverswoningen overgebleven en de specifieke manier van de bebouwing met een voor- en achterontsluiting per kavel, de zogenoemde lintbebouwing.
Binnen het concept is het de bedoeling om deze specifieke kavels te benutten en de manier van bebouwing opnieuw in te zetten. Er moet enkel een functie worden voorzien die meer van deze tijd is.

bottom of page